jawa

May 5, 2020

Didi Kempot : The Godfather of Broken Heart

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas id tortor. Etiam aliquam convallis. Donec enim vel nulla. Sed eros. Nullam justo dolor, varius nec.
October 29, 2016

Bab. 7 Panetep Sanotosaning Iman

Wejangan ingkang pitu dipun wastani panetep santosaning iman. Abebuka sahadat jati, awit dening pamejang ipun amangsit ingkang dados pikekahing pangandel kita, denira angestokaken dhateng kayektening gesang […]
October 29, 2016

Bab. 6 Kayektene Kahanan Kang Maha Suci (Lanjutan)

Wasiyating guru ingkang amedharakaken ngelmi pambukaning ngelmi pambukaning tata malige ing dalem betal mukhadas, utaminipun anglampahi boten karsa dhahar ulam pringsilan sapanunggilanipun, madyanipun sampun ngantos amastani […]
October 29, 2016

Bab. 6 Kayektene Kahanan Kang Maha Suci.

Wewejangan ingkang kaping nem dipu wastani : Kayektene Kahanan Kang Maha Suci. Inggih punika pambukaning tata malige ing dalem betal mukhadas. Awit dening pamejangipun ambu ka […]
October 29, 2016

Bab. 5 Kayektene Kahanan Kang Maha Agung

Wewejangan ingkang kaping ganggsal punika dipun wastani : Kayektene Kahanan Kang Maha Agung. Inggih punika pambukaning tata malige ing dalem betal mukharam. Awit dening pamejangipun ambuka […]
October 29, 2016

Bab. 4 Kayektening Kahanan Kang Maha Luhur

Wewejangan ingkang kaping sekawan dipun wastani : Kayektening Kahanan Kang Maha Luhur. Inggih punika pambukaning tata malige ing dalem betal makmur, awit dening pamejangipun ambuka kodrat […]
October 29, 2016

Bab 3. Gelaran Kahananing Dat

Wewejangan ingkang kaping tiga dipun gelaran kahananing dat. Awit dening pamejangipun ambabar ingkang dados kanyatakan anasiring dat sipat, inggih punika nalika Pangeran Kang Maha Suci karsa […]
October 29, 2016

Bab 2. Wedharing Wahaning Dat Lanjutan

Dene panimbangipun ingkang sampun kasebut ing nginggil sadaya wau, manawi amendhet kekiasan saking murad maksuding kitab Bayan alip, menggah ing suraosing inggih anunggil misah kemawon, kados […]
October 29, 2016

Bab 2. Wedharing Wahananing Dat

Wewejangan ingkang kaping kalih dipun wastani : wedharan wahananing dat. Awit dening pamejangipun amarahi urut-urutan dumadining dat sipat, wahananing kasebut ing dalem daliling ngelmi kaping kalih, […]
October 29, 2016

Bab 1. Wisikan Ananing Dat

Wewejangan ingkang rumiyin dipun wastani : wisikan ananing dat. Awit dening pamejangipun kawisikaken ing talingan kiwa, wiyosipun kasebut daliling ngelmi ingkang wiwitan, nu kilan saking srahing […]